Jsme tu pro vás PO - PÁ 9:00 - 17:00 info@systeum.cz +420 608 408 716

Jsme tu pro vás PO - PÁ 9:00 - 17:00 obchod@systeum.cz +420 608 408 716

Jak si založit IČO a na co vše myslet?

Přemýšlíte o přechodu z HPP na živnostenské podnikání a nevíte, jak na to? Připravili jsme pro vás průvodce, který vám pomůže s tím, jak si založit IČO a na co si dát pozor. Od prvních krůčků až po výhody a povinnosti, které vás čekají.

Jaký je rozdíl v práci na HPP a IČO? Výhody a nevýhody obou principů si můžete přečíst v našem článku HPP nebo IČO: jak pracovat jako IT specialista?

Jaké dokumenty potřebujete k založení OSVČ?

Založení IČO (Identifikačního čísla osoby) je nezbytným krokem pro ty, kteří chtějí zahájit podnikání jako fyzické osoby. Na začátku budete potřebovat:

 • Občanský průkaz
 • Vyplněnou Žádost o živnostenské oprávnění (Žádost získáte na kterémkoli živnostenském úřadě, nebo si ji můžete stáhnout z webových stránek živnostenského úřadu.)
 • Správní poplatek 1000 Kč
 • V případě řemeslné, vázané či koncesované živnosti další dokumenty k ověření odbornosti (Pokud jste IT specialista, tento bod se vás netýká.)

Podmínky k založení živnosti:

 • Věk 18 let a více
 • Čistý trestní rejstřík neboli bezúhonnost - tento dokument si můžete vyřídit například na poště, kde má pobočku Czech Point, nebo si ho může vyhledat přímo pracovník živnostenského úřadu v rejstříku trestů, do kterého již má přístup.

Druhy živností

Živnosti dělíme na ohlašovací a koncesované. Dále pak mezi ohlašovací živnosti patří živnost volná, řemeslná a vázaná. Většina IT pozic patří do živnosti volné. Výjimka je poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob, která spadá do koncesované živnosti. Celý seznam živností najdete v příloze živnostenského zákona (Konkrétně se jedná o přílohy k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

Stránka, která se vám může hodit je Portál živnostenského podnikání.

Co vše musím jako OSVČ platit?

Zdravotní a sociální pojištění

Tak jako v zaměstnaneckém poměru za vás odvádí sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatel, tak musíte vy od prvního měsíce založení živnosti platit zálohy na zdravotním a sociálním pojistném. Výše záloh se každý rok liší, proto je důležité na konci roku tyto změny sledovat nebo mít účetní, která vás na tyto náležitosti upozorní.

 • Minimální záloha na zdravotním pojištění na rok 2024 je 2 968 Kč. Úhrada zálohy je do 8. dne následujícího měsíce.
 • Minimální záloha na sociálním pojištění na rok 2024 je 3 852 Kč. Úhrada je do konce měsíce, za který se záloha platí.
 • Nemocenské pojištění je dobrovolné a jeho minimální částka pro rok 2024 je 216 Kč.

TIP: Pro platby záloh na pojištění si zaveďte trvalý příkaz.

 

Paušální daň

Paušální daň je jedna částka, která v sobě zahrnuje zdravotní a sociální pojištění a také daň z příjmu. V případě, že se rozhodnete jít touto cestou, nebudete muset podávat daňové přiznání a pojistné přehledy. Daňový paušál je rozdělen na tři pásma podle výše příjmů v daném kalendářním roce a podle toho, jaký výdajový paušál by OSVČ mohla uplatnit.

 • První pásmo: Paušální daň je 7 498 Kč s příjmy do 1,5 milionu korun za kalendářní rok, výdajový paušál 60 % nebo 80 %.
 • Druhé pásmo: Paušální daň je 16 745 Kč s příjmy do 2 milionů korun za kalendářní rok, výdajový paušál 60 %.
 • Třetí pásmo: Paušální daň je 27 139 Kč s příjmy do 2 milionů korun a podmínkou s uplatnitelným výdajovým paušálem 40 %.

Podmínky pro přihlášení k paušální dani:

 • Nejste plátci DPH
 • Nemáte příjmy vyšší než 2 miliony korun za kalendářní rok
 • Nejste v insolvenčním řízení
 • Nejste společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti

Více informací o daňovém paušálu najdete zde.

Pokud si nejste jistí, zda se vám paušální daň vyplatí, zde je kalkulačka Ministerstva financí ČR.

 

Daň z příjmu

Pokud neplatíte paušální daň, vztahuje se na vás povinnost dělat jendou ročně daňové přiznání a platit daň z příjmu. Tuto daň platíte z příjmů dosažených v daném roce. Základ daně = vaše příjmy po odečtení všech nákladů, které jste museli vynaložit, abyste tyto příjmy získali. Daňové přiznání se podává nejpozději k 1. dubnu.

 • Daň z příjmu je stanovena na 15% a 23% ze základu daně.
  • 15% základ daně do 48 násobku průměrné mzdy.
  • 23% základ daně přesahující 48 násobek průměrné mzdy.
 • Pokud máte nastavenou paušální daň - daňové přiznání nepodáváte.

 

OSVČ a DPH

Daň z přidané hodnoty (DPH) je daň, která je pro IT služby nastavena na 21 % a je součástí každé faktury, pokud je OSVČ plátce DPH.

Jakožto OSVČ si můžete vybrat, zda chcete či nechcete být plátcem DPH. To však platí pouze v případě, kdy máte příjmy do 2 milionu korun za posledních 12 kalendářních měsíců. Pokud tuto příjmovou hranici překročíte, stáváte se povinným plátcem DPH.

K platbě DPH se musíte registrovat na finančním úřadě sami, a to i v průběhu roku, jelikož se pro uvedenou hranici 2 milionů korun počítá příjem za posledních 12 měsíců. Finanční úřad vás upozorní až na konci roku s tím, že může dopočítat DPH zpětně do doby, kdy došlo k překročení výše zmíněné hranice 2 milionů korun, což není nic příjemného.

TIP: Doporučujeme si kontrolovat tento limit (2 miliony korun) každý měsíc.

 

Výdajový paušál

Výdajový paušál vám umožňuje odečíst 60 % ročních příjmů jako paušální výdaje. Výrazně si tak můžete zjednodušit účetnictví, protože není nutné evidovat účtenky a doklady. Výdajový paušál je vhodné využít tehdy, kdy jsou reálné náklady nižší než 60 % příjmů. Pro většinu IT specialistů platí, že tak vysoké výdaje pro svou činnost nemají.

Tím pádem daníte pouze zbylých 40 % svých příjmů po odečtení výdajového paušálu, a to daní z příjmu, která činí 15 %. Abyste tento výdajový paušál mohli využít, je nastaven limit příjmů do 2 milionů Kč za daný kalendářní rok.

POZOR: Pokud je tato částka překročena, je nutné si veškeré doklady a jiné nákladové položky evidovat!