Jsme tu pro vás PO - PÁ 9:00 - 17:00 info@systeum.cz +420 608 408 716

Jsme tu pro vás PO - PÁ 9:00 - 17:00 obchod@systeum.cz +420 608 408 716

HPP nebo IČO: jak pracovat jako IT specialista?

V IT světě je silně zakořeněná flexibilita. Jako první v tomto odvětví začaly vzkvétat full remote pozice, přestalo se dogmaticky trvat na fixní pracovní době... A flexibilní je IT svět také ve formách spolupráce. Nejen začínající, ale i zkušení IT specialisté si mohou kdykoliv během své kariéry vybrat, zda budou chtít pracovat pro firmu na hlavní zaměstnanecký poměr nebo půjdou formou externí spolupráce jako OSVČ. Oba přístupy nabízejí pracovních pozic více než dost. A není problém je střídat podle toho, v jaké životní situaci se nacházíte a co vám zrovna vyhovuje. Pojďme si tyto dva typy spolupráce prohlédnout trochu zblízka, třeba vám zrovna pomůžeme v rozhodování.

Ať máme na začátek jasno

 • HPP – hlavní pracovní poměr. Smluvní vztah mezi vámi a zaměstnavatelem se řídí Zákoníkem práce.
 • OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná (běžně se ale používá také tzv. „práce na IČO”), pracujete na živnostenský list nebo přes vlastní s.r.o. V praxi jde o smluvní vztah mezi dvěma firmami řídící se Občanským zákoníkem.

Jak si založit IČO a na co vše myslet? K tomu jsme vám sepsali manuál od A do Z.

Ty největší rozdíly definuje už samotná legislativa:

Zákoník práce, kterým je řízen vztah zaměstnance na HPP a zaměstnavatele, definuje, jak má vztah vypadat, čím se musí zaměstnanec řídit, s čím se musí „smířit” a v podstatě neumožňuje příliš velkou svobodu nastavení spolupráce. Nicméně se ale také velmi důkladně věnuje ochraně práv zaměstnance. 

Například obsahuje ochranu před:

 • jednostranným prodloužením či zkrácením délky pracovní doby,
 • nenadálým ukončení smlouvy (stanovuje 2 měsíce výpovědní lhůty),
 • rozvázáním pracovního poměru po skončení rodičovské dovolené,
 • úpadkem zaměstnavatele, který by přestal platit své závazky (ty lze až do výše cca 150 000 Kč nárokovat na Úřadu práce).

Občanský zákoník, který upravuje spolupráci firem a OSVČ, ji umožňuje nastavit svobodněji. Není-li to v rozporu s Občanským zákoníkem, mohou se strany domluvit na čemkoliv, co jim bude vyhovovat. Např. jakákoliv splatnost faktur, možnost nastavit pokutu z pozdního zaplacení nebo pozastavit spolupráci bez nutnosti to hlásit na úřady. 

Nevýhodou jsou zase závazky v podobě konkurenční doložky nebo pokuty za nesplnění termínů, nároky na opravu chyb, a to i po skončení spolupráce.

 

Zajímá vás oblast IT a hledáte pracovní pozice a pracovní příležitosti v IT oboru? Ať už jste programátor, developer, tester, analytik nebo software architekt, ozvěte se nám a my vám z naší nabídky IT práce najdeme IT projekt na míru. Podívejte se, jaká volná pracovní místa v IT oblasti momentálně nabízímePomůžeme vám najít nové pracovní výzvy a příležitosti. Těšíme se na spolupráci s vámi!

 

IČO a možné paušály

Při práci jako OSVČ máte stejně jako HPP povinnost odvádět zdravotní a důchodové pojištění, stejně jako daň z příjmů.

Co  může OSVČ využít ve svůj prospěch?

 • Výdajový paušál

Ten umožňuje IT specialistům odečíst 60 % ročních příjmů jako paušální výdaje. Není tedy nutné evidovat účtenky a doklady a výrazně si tak zjednodušíte účetnictví. 

Výdajový paušál je vhodné využít tehdy, kdy jsou reálné náklady nižší než 60 % příjmů. Pro většinu IT specialistů platí, že tak vysoké výdaje pro svou činnost nemají. Tím pádem daní pouze zbylých 40 % svých příjmů po odečtení výdajového paušálu, a to daní z příjmu, která činí 15 %.  

Abyste tento výdajový paušál mohli využít, je nastaven limit příjmů do 2 milionů Kč za daný kalendářní rok. Pokud je tato částka překročena, je nutno si veškeré doklady a jiné nákladové položky evidovat.

 

 • Být či nebýt plátce DPH, toť otázka.

Každý OSVČ si může vybrat, zda chce či nechce být plátce DPH. To však platí pouze v případě, kdy má příjmy do 2 milionu korun za posledních 12 kalendářních měsíců (dle uskutečněného plnění, nikoliv kdy přijde na účet). Pokud tuto příjmovou hranici překročí, stává se povinným plátcem DPH. 

A tady pozor: OSVČ se musí sami registrovat na finančním úřadu k platbě DPH, a to i v průběhu roku, jelikož se pro uvedenou hranici 2 milionů korun počítá příjem za posledních 12 měsíců (nikoliv v rámci kalendářního roku). Úřad vás upozorní až na konci roku s tím, že může dopočítat DPH zpětně do doby, kdy došlo k překročení výše zmíněné hranice 2 milionů korun, což není nic příjemného. Faktury jsou již tou dobou uhrazeny ze strany klientů a zvyšovat DPH zpětně není vůbec jednoduché. Proto doporučujeme u OSVČ, kteří se blíží této hranici, kontrolovat tento limit každý měsíc.

Stále však platí, že výsledné zdanění je v porovnání s HPP nižší.

Poznámka: Někdy se DPH může plést s daní z příjmů.
Daň z přidané hodnoty (DPH) je daň, která je pro IT služby nastavena na 21 % a je součástí každé faktury, kterou OSVČ vystaví klientovi. Daň z příjmů se platí na konci roku a obvykle závisí na tom, jaké má daná osoba příjmy oproti nákladům a ovlivňuje ji také paušál a jiné slevy zmíněné v tomto článku. Výše daně z příjmu je 15 %. 

 

 • Daňový paušál

Od roku 2021 zavádí Ministerstvo financí možnost se dobrovolně přihlásit k platbě tzv. paušální daně. Jedná se o jednu částku, která v sobě zahrnuje oba typy povinného pojistného (zdravotní + důchodové) a také daň z příjmu. Výše daní a pojistného je tedy zastropovaná pro všechny, kdo se k daňovému paušálu přihlásí a splní podmínky (viz níže). Velkou výhodou je také skutečnost, že není nutné podávat daňové přiznání a pojistné přehledy na konci roku.

Od roku 2023 rozdělilo Ministerstvo financí daňový paušál na 3 pásma podle výše příjmů v daném kalendářním roce a podle toho, jaký výdajový paušál by OSVČ mohla uplatnit.

Pro IT specialisty s 60 % výdajovým paušálem jsou pásma následující:

 1. Pro první pásmo do 1,5 milionu korun za kalendářní rok zůstane původní celková paušální daň 7 498 Kč.
 2. V druhém pásmu do 2 milionů korun za kalendářní rok bude výše celkové paušální daně 16 745 Kč.
 3. Do třetího pásma spadají pouze OSVČ s příjmy do 2 milionů Kč a uplatnitelným výdajovým paušálem 40 %, paušální daň je 27 139 Kč.

Více informací o daňovém paušálu najdete zde.

 

Příklad nového daňového paušálu:

Pokud má IT specialista na OSVČ využívající paušální daň příjem 1 800 000 Kč za kalendářní rok, spadá do 3. pásma a platí paušální daň za rok 312 000 Kč. 

Porovnáme-li to s výdajovým paušálem ve výši 60 %, tak na sociálním pojištění zaplatí 105.120 Kč, zdravotní pojištění pak 48 600 Kč. Daň z příjmu je ve výši 77 160 Kč. Kvůli zjednodušení započítáváme pouze slevu na poplatníka, která činí pro aktuální rok 30.840 Kč. Dohromady tak zaplatí 230 880 Kč, což vyjde o poznání výhodněji (přesně o 81 120 Kč za rok). 


Pokud si nejste jistí, zda se vám paušální daň vyplatí, zde je kalkulačka Ministerstva financí ČR.

 

HPP a OSVČ: výhody a nevýhody

Podívali jsme se, co říkají zákony, teď pojďme do trochu praktičtější roviny.

Výhody HPP

 • větší jistota – viz již zmiňovaná 2 měsíční výpovědní lhůta, včetně proplacení nevyčerpané dovolené
 • placená dovolená, nemocenská, přesčasy i svátky
 • benefity: například stravenky, 13. plat, příspěvek na důchodové pojištění, firemní auto atd. 
 • snadnější vyřízení hypotéky nebo úvěrů (po zkušební době)
 • zaměstnavatel zastřešuje velkou část agendy směrem k úřadům – přihlašování, hlášení nových údajů, vyúčtování, daně atd.

Nevýhody HPP

 • vyšší odvody dle výše mzdy pro zaměstnance
 • dovolenou schvaluje zaměstnavatel, může ji i nařídit ve dnech, kdy to zaměstnanci nemusí vyhovovat
 • zkušební lhůta při nástupu do zaměstnání 

 

Výhody práce na IČO

 • nižší zdanění
 • nižší povinné minimální odvody na sociální a zdravotní pojištění
 • větší volnost v podmínkách spolupráce
 • větší flexibilita v pracovní době (lze pracovat i o víkendu/ ve svátek, a tím pádem si daný měsíc víc vydělat)
 • možnost častější a lehčí změny projektů a zákazníků

Nevýhody práce na IČO

 • vyšší míra rizika: spolupráce je vždy časově omezená
 • administrativní zátěž: potřeba podávat daňové přiznání, vést účetnictví, zpracovávat faktury, řešit smlouvy apod.
 • musíte si zařídit vlastní HW a SW (firemní licence také obvykle stojí více než pro domácí využití)
 • obtížnější sjednání hypotéky nebo půjčky
 • nutnost doplňkového pojištění pro případ výpadku příjmu kvůli nemoci či úrazu
 • potřeba doplňkového důchodového pojištění, pokud očekáváte ve stáří alespoň průměrný důchod
 • neplacená dovolená
 • měli byste mít více klientů nejen z důvodu zajištění, ale také abyste se nedostali do tzv. schwarz systému
 • přímá komunikace s úřady – od 2023 povinně vzniká každému živnostníkovi datová schránka pro tyto účely

Jak vypadá práce na HPP a IČO v číslech?

Příklad I.

IT specialista pracující na HPP, hrubá měsíční mzda 50 000 Kč

 • 25 dní dovolené, které využil
 • 10 dní, kdy měl nemocenskou
 • benefity ve formě stravenek a příspěvku na penzijní spoření (celkem 3 000 Kč měsíčně), které plně využil
 • v roce bylo 10 svátků, které připadly na pracovní dny

IT specialista tedy po odečtení dovolené, nemocenské a svátků odpracoval 207 dní. Čistá mzda činí 471 840 Kč, 36 000 Kč dostal od zaměstnavatele ve formě nefinančních benefitů. Celkově si vydělal 507 840 Kč.

Příklad II.

IT specialista pracující jako OSVČ pro více klientů, man day rate 3 350 Kč při odpracovaných 8 hod/denně

 • strávil 25 dní na neplacené dovolené
 • 10 dní byl nemocný, tedy nepracoval
 • nepracoval během 10 svátečních dnů, které tím pádem nefakturoval
 • měsíčně odvádí 5 500 Kč na minimální povinné zálohy na sociální a zdravotní pojištění
 • neplatí si žádné doplňkové pojištění

Roční příjem IT specialisty je 693 450 Kč. Na zálohách a dani (po odečtení slevy na poplatníka) odvede 82 755 Kč. Jeho čistý roční příjem je 610 695 Kč.

A jak přepočítávat, když chcete přecházet z HPP na IČO nebo opačně?

Ve zcela hrubých počtech si můžete vydělit superhrubou mzdu, kterou odvádí zaměstnavatel, počtem odpracovaných dnů v měsíci a vyjde vám man day rate. V praxi to je samozřejmě o něco složitější, záleží, kolik dovolené a jaké benefity firma nabízí.

Dá se tedy jeden typ spolupráce doporučit?

Z toho, co jsme napsali výše je asi patrné, že nelze přesně určit vítěze. Každému může být příjemné něco jiného. Někdo preferuje jistotu a potřebuje hladký průběh schválení hypotéky, jiný specialista zase samostatnost a s určitou mírou rizika nemá problém. 

Ať už zrovna preferujete to nebo ono, nabídek je pro obě formy spolupráce na trhu dostatek. Dívejte se tedy hlavně na to, zda vás bude práce bavit a naplňovat. Držíme palce a pokud budete hledat nějakou změnu, dejte nám o sobě vědět, rádi se seznámíme.

 

🟡 Hledáte zajímavý projekt? Mrkněte, jak to u nás chodí a jaké kolegy aktuálně hledáme.

🟡 Máte kolegu nebo kamaráda, který se poohlíží po novém projektu? Zapojte se do našeho referral programu Doporuč a získejte finanční odměnu za doporučení.

🟡 Chtěli byste začít pracovat v IT? Stáhněte si náš ebook ZAČNĚTE PRACOVAT V IT: aneb od prvních krůčků po vysněnou práci, ve kterém vás provedeme krůček po krůčku informacemi, kurzy i praxí, které jsou tolik potřebné nejen pro ty, kteří chtějí změnit obor, ale i pro ty, kteří se chtějí pracovně posunout a dále se vzdělávat.

Nebo sdílejte tento článek, který třeba poslouží i vašim známým.

Chcete dostávat naše články pravidelně do schránky? Nechte nám tady svůj email a my si rádi zahrajeme na poštovní sovy.

Mohlo by vás také zajímat

Zvětšujeme tým: jak se na to připra...

čtení na 3 minuty 13.1.2022

TO DO LISTY: Eisenhowerova matice a...

čtení na 5 minut 22.2.2021

Typy outsourcingu IT specialistů

čtení na 5 min 2.4.2024

Full Remote, zn.: kancelář zbytečná

čtení na 5 minut 17.5.2022

Candidate experience: připravte tal...

čtení na 4 minuty 13.5.2021

Jak se o nás mluví?
Zeptejte se našich klientů…

Systeum
Systeum

„Systeum je jedním z největších dodavatelů našich testerských kapacit. Můžu říct, že kvalita uchazečů je vysoko nad průměrem. Také oceňuji velkou ochotu vyjít vstříc všem našim požadavkům.“

Head of test execution

„Systeum je dlouhodobý partner, u kterého máme jistotu, že kandidáti jsou kvalitní a prověření. Od roku 2015 máme díky nim fungující kvalitní seniorní týmy C++ embedded vývojářů a auto testerů.“

Head of Payment Application

„Systeum, thank you for your help to find the right fit to my team! I can recommend cooperation with you to everybody. Very professional, smooth and friendly.“

IT CIM Inventory Management Development

Příklady dlouhodobé spolupráce

Porsche Moneta Raiffeisenbank Generali Komerční banka Monster